zaterdag 13 april 2013

Koptienden Hilversum 1705De namen en het folionummer.

Jacob Rijcksz 112
Teunis Gijsbertsz 112
Heijn Heijn Loogen 112
Peter Lubbertsz 112
Tijmon Lubbertsz de Oude 112
Teunis Ebben Licht 112
Gijsbert Wouter Claesz 112
Claes Gerrit Dircken 112
Wouter Gerritsz 113
Lamb Roolen 113
Jan Corn Moolenaar van de wint moolen tot Hilversum 113
Frans Gerrit Jacobsz 113
Rijck Lamb Rijcksz 114
Wouter Petersz Timmerman 114
Peter Jansz Veen 114
Peter Jan Trijnen 114
Heijn Louwe ,de Jonge, 114
Elbert Claes Petersz Groen 114
Corn Heijndricksz 115
Tijmon Swaningen ,de Oude, 115
Bart Jacobsz Ceelaf 115
Stoffel Claesz 115
Fijtus Lubbertsz 116
Jan Rijck Ebben 116
Ewout Jacobsz 116
Teunis Phlipsz 116
Jan Swaningen 117
Claes Willem (lamme?) 117
Rut Corn 117
Dirck Heijn 117
De Kerck tot Hilversum 117
Warft Rijcksz 117
Gerrit Gerrit Corn 118
Heijn Jan Toenisz 118
Jan Petersz Groen 118
Harmen Heijndricksz 118
Peter Wijgertsz Schonk 118
Peter Petersz Huijsman 118
Jan Wijgertsz 119
Lamb Claes Stoffelen 119
Jan Rijck Gijsbertsz 119
Dirck Roolen 119
Gerrit Gerrit Gerritsz 119
Lamb Gerrebertsz Perck 120
Aris Gleijne 120
Heijn Jansz Timmerman 120
Willem Jan Teunisz 120
Ebbe Teunis Ebbe 120
Gerrit Claes Gerrit Dirckken 121
Gerrebert Gerritsz Vrindt 121
Corn Jacobsz Brouwer 121
Elbert Lamb Ceesz 121
Heijn Tijmonsz Perck 121
Jan Jansz Fockker 122
Teunis Crijnen Brouwer 122
Jacob Splintersz 122
Corn Splintersz 122
Peter Jacobsz Ruijter 122
Wouter Baarenden 122
Tijmon Swaningen de Jonge 122
Steeven Lambert Roolen 123
Jacob Gerrebertsz Perck 123
Willem Teunis Ebben 123
Lamb Rijcksz de Jonge 123
Willem Aartsz 123
Geertijen Aarts 124
Peter Meijnsz 124
Gerrit Elbert Dircken 124
Willem Jansz Swaager ,het weeskint van:, 124
Willem Willemsz Vlaanderen 124
Jan Roolen de Oude 124
Tijmon Heijn Jacobsz 124
Aalt Claes Aalten 125
Frans Jansz 125
Geertijen Gerrebertsz 125
Lambert Heijn Harmen 126
Peter Claes Gerritsz 126
Corn Willem Goosen 126
Basteaan Claes Gerritsz 126
Lambert Rijcksz de Oude 126
Teunis Dircksz Schipper 127
Corn Claes Peter Aartsz ,de weeskinder van, 127
Rijck Arijansz Bouwman 127
Gerrit Rool Petersz 127
Aalt Claes Harmsz 127
Lamb Petersz Veen 127
De dijaconij ,tot Hilversum, 127
Tijmon Jansz Manten ,in de looserecht, 127
Willem Lambertsz Nieuwenhuijsen 128
Corn Heijn Boelhouwer 128
Lamb Willemsz Vlaanderen 128
Gerrebert Jan Rijcksz 128
Janntijen Crijnen 128
Heijn Corn Heijnen 129
Peter Elbertsz Bol 129
Willem Jansz Vlaanderen 129
Corn Jansz Vlaanderen 129
Jacob Jansz Vlaanderen 129
Aalt Jan Altten 129
Gijsbert Dircksz Ruijter 129
Lubbert Lamb 130
Jan Toenisz Schoemaker 130
Heijn Claes Flipsz 130
Claes Wijgert Jacop Heijnen 130
Steeven Heijn Veen 130
Jaapjen Gleijne 131
Willem jansz Deman ,de weed van, 131
Heijn Lamb Willem Claesz 131
Hendrick Lamb Willem Claesz ,het weeskint van, 131
Lamb Claes Rijckken 132
Willem Jansz Deman 132
Gerrit Jansz Deman 132
Elbert Heijn Boelhouwer 132
Corn Adrieaansz Wollewever 132
Willem Gerritsz Stam 132
Meeuwis Tijmon Breure 132
Corn Gerrebert Jansz Heetvelt 132
Claas Claasz de Jonge 133
Elbert Tijmon Willem Woutersz 133
Jan Claasz Mets 133
Claas Flipsz 133
Frans Gerbrantsz van den Dijstel 133
Peter Claes Peter Aertsz 133
Toenis Gerbrantsz Ramaker 134
Jacob Isacksz 134
Teunis Heijn Brasser 134
Dirckijen Martens ,tot Naarden, 134
Jaapijen Corn Steevensz 134
Heijn Jansz Vis 134
Lamb Claasz Groen 134
Elbert Claes Petersz Groen 135
Teunis Claesz Focker 135
Willem Gerrebert Roolen 135
Peter Jan Meijnsz 135
Teunis Claesz Boelhouwer 135
Joost Jansz de Graaf 135
Reijer Claesz Boelhouwer 135
Willem Jan Rijcksz 135
Lamb Jan Rijcksz 136
Corn Jansz Cruijff 136
Anx Heijn Focker 136
Willem Heijn Focker 136
Tijmon Jansz Joncker 136
Peter Wijgertsz Heijn 136
Gijsbert Jacobsz Ruijter 136
Peter Jansz Snijder 136
Dirck Wijgert Heijnen 137
Mathijs Jansz Heboorren 137
Peter Aart Petersz 137
Willem Corn Brouwer 137
Claes Gerritsz de Wit 137
Gerbrant Jacobsz Nieuwlant 137
Aarijan Peter Dirck Arijansz ,anders alias Toback, 137
Annitijen Corsz 138
Peter Heijn Brasser 138
Lamb Jansz Haan 138
Lamb Tijmonsz Perck 138
Peter Teunisz Brick 138
Roel Wijgertsz 138
Claes Woutersz 138
Jan Heijn Jacobsz 139
Claes Elbertsz Boelhouwer 139
Jan Corn Perck ,de Jonge, 139
Tijmon Lubbertsz de Jonge 139
Heijn Roolen 139
Gerrebert Aart Petersz 139
Huijbert Dircksz Donselaer 140
Jan Gerritsz de Jonge 140
Gerrit Gerrebertsz Hackelaer 140
Meijns Feeken Boelhouwer 140
Peter Feecksz Knol 140
Aris Rijcksz Bos 140
Nicolaas Pater ,tot Naarden, 141
Willem Maarten Crijnen 141
Peter Harmsz Huijsman 141
Gerrit Bastiaansz Koole Ramaker 141
Jan Elbertsz de Wit 141
Jan Bitter ,schout tot Hilversum, 141
Basteaan Claesz Groen 141
Tijmon Basteaansz Koole 141
Wijgert Petersz Schonck 142
Lamb Teunisz Bollebacker 142
Tijmon Corn Perck 142
Willem Petersz Vree ,tot Naarden, 142
Steeven Jansz Bruijne 142
Willem Claesz Lam 143
Rijck Corn Vlandere 143
Jan Elbertsz Vlandere 143
Adrieaan Cors 143
Meester Clement 143
Heijndrickijen Willems Vlandere 144
Corn Jansz Schram 144
Lamb Toenisz Fockker 144
Harmen Meeuwisz 144
Rijck Ebbesz 144
Geertijen Gerrebers ,weed van Tijmon Jansz, 144
Gijs Jansz Deman 145
Tijmon Willemsz Koster 145
Lijsbet Gerbrants Backers 145
Tijmon Willem Vlandere 145
Gijsbert Willemsz Vlandere 145
Jacob Willemsz Vlandere 145
Heijn Basteaansz Koole Ramaker 145
Cees Jacobsz Coone 146
Gerrebert Lubbertsz 146
Jan Jacobsz Ruijter 146
Claas Jan Aelten 146
Jacob Tol ,tot Naarden, 146
Jacob Jansz Smit 146
Lijsbet Elbers Focker 146
Jacobus Corn en Gerrit Ploos 147
Anx Tijmon Swaningen 147
Meester Jacob 147
Jan Gerrebert Jansz Heetvelt 147
Tijmon Gerrebert Jansz 147
Lubbert Boshuijse 147
Rijck Jansz Focker 148
Heijn Jacobsz Caack 148
Corn Gijsbertsz Boelhouwer 148
Lubbert Dircksz Snijder 148
Gerrebert Willemsz Boer 148
Peter Rijcksz Grutter 148
Heijn van Os 149
Jan Claasz Focker 149
Tijmon Heijn Perck 149
Jacob Corn Vlandere 149
Willem Gerrit Riffende 149
Jan Feecksz Boelhouwer 149
Heijn Harmsz van Drist 149
Jan Claasz Schaap 149
Gerrebert Corn Swaningen 150
Dirck Jansz Dorrelant 150
Cees Gijsbertsz Kuijper 150
Peter Tijmonsz Ram 150
Claas Corn Perck 150
Teunis Barten Bijl 150
Heijndrickijen Basteaans 150
Claas Aaltsz van der Heijden 151
Crijn Willemsz Brouwer 151
Basteaan Petersz Schonck 151
Gerrit Petersz Schonck 151
Steeven Tijmensz de Jonge 151
Jacob Elbertsz Fockker 151
Aart Willemsz Boomgaart 151
Heijn Jansz Joncker 152
Grietijen Tijmons Ram 152
Tijmon Harmsz van Drist 152
Corn Willemsz Slijck 152
Peter Jansz Groen 152
Jan Petersz Schonck 152
Gijsbert Smallenburgh 152
Peter Smallemburgh 152
Jan Smallenburgh 153
Tijmon Smallenburgh 153
Gerrebert Smallenburgh 153
Toenis Willemsz Glassemaker 153
Johannes Staats van Amsterdam 153
Gerrebert Gerritsz Hackelaer 153
Jan Jansz Peet 153
Claasjen Jans Peet 153
Heijn Aartsz van den Opstal 154
Heijn Dirck Heijnen 154
Willem Lubbertsz 154
Rijck Ewoutsz 154
Gerrit Claas Groen 154
Mathijs Heijn ,tot Naarden, 154
Claas Woutersz de Wit 154
Jan Dircksz Haageh 155
Jan Teunisz Smit 155
Elbert Lamb Pol 155
Grietijen Gijsberts Ruijter 155
Peter Corn Perck 155
Jan Jansz Perck 155
Corn Petersz Coort 155
Elbert Rijcksz Nagel 156
Anna Hooghkaamer 156
Jan Teunisz Birck ,de weed van, 156
Aaltijen Teunis Birck 156
Basteaan Gerritsz Kool 156
Wijgert Peter Meijnsz 156
Mathijs Schouten Brouwer ,tot Weesop, 156
Jan Lamb de Jonge 157
Jan Lamb de Oude 157
Claas de Rijck 157
Joost Willemsz Boer 157
Harmen Basteaansz Koole 157
Teunis Jacobsz Snijder 157
Jan Elbertsz Fockker 157
Meijns Willemsz 157
Tijmon Petersz Boogart 157
Basteaan Willemsz Glassemaker 158
Claas Jan Rijcksz 158
Lamb Willemsz Brouwer 158
Crijn Willemsz Brouwer 158
Corn Claas Flipsz ,de weeskinder van, 158
Aart Petersz Boongart 158
Huijbert Claasz Reijser 158
Rijck Peetersz Birck 158
Lamb Tijmonsz Vlanderen 158
Dirck Schaakel (Reetgelt) 158
Jan Peet de Jonge 159
Pieter Hend Backer ,tot Cortenhoef, 159
De Pot ,tot Hilversum, 159
Geertijen Willem Goosen 159
Hend Roel Wijgertsz 159
Jacob Petersz Schonck 159
Ebbe Stoffelen 159
Corn Claasz de Wit 159
Jan Fransz Reijserman 160
Rijck Steevensz (Veen?) 160

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl

Koptienden Hilversum 1701De namen en het folionummer.

(Lamb Claesz??) 112
Jacob Rijcksz 112
Toenis Ghijsbertsz 112
Heijn Heijn Loogen 112
Peter Lubbertsz 112
Tijmen Lubbertsz de Oude 112
Toenis Ebbertsz Lijcht 112
Ghijsbert Wouter Claesz 112
Claes Gerrit Dircksz 112
Wouter Gerritsz 113
Lamb Roolen 113
Claes Harmansz Coester 113
Jan Corn Moolenaer ,van de wint moole tot Hilversum, 113
Dirck Gerrit Dircksz 113
Frans Gerrit Jacobsz 113
Toenis Dirck Toenisz 114
Rijck Lamb Rijcksz 114
Wouter Peter Tijmmerman 114
Peter Jansz Veen 114
Peter Jan Trijne 114
Heijn Louwe de Jonge 114
Elbert Claes Petersz Groen 114
Corn Heijn 115
Claes Phlipsz 115
Corn Willemsz Brouwer 115
Tijmen Swaninge de Oude 115
Bart Jacobsz Kelaf 115
Lamb Jansz Tijman 115
Stoffel Claesz 115
Fijtes Lubbertsz 116
Jan Rijck Ebbesz 116
Ewout Jacobsz 116
Teunis Phlijpsz 116
Jacob Claesz Boer ,tot Blarcom, 116
Jan Swaninge 117
Claes Willem Lammen 117
Rut Corn 117
Dirck Heijn 117
Willem Crijnen 117
De kerck ,tot Hilversum, 117
De Pot ,tot Hilversum, 117
Warft Rijcksz 117
Gerrit Gerrit Corn 118
Heijn Jan Toenisz 118
Jan Petersz Groen 118
Harman Heijn 118
Peter Wijgertsz Schonck 118
Peter Petersz Huijsman 118
Jan Wijgert 119
Lamb Claes Stoffelen 119
Andries Gerritsz 119
Jan Rijck Ghijsbertsz 119
Willem Rijck Ghijsbert 119
Dirck Roole 119
Gerrit Gerrit Gerritsz 119
Lamb Gerbertsz Perck 120
Arijst Gleijne 120
Heijn Jansz Tijmen 120
Willem Jan Toenisz 120
Ebbe Toenis Ebbesz 120
Gerrit Claes Gerrit Dircksz 121
Gerbert Gerritsz 121
Corn Jacobsz Brouwer 121
Elbert Lamb Ceesen 121
Elbert Jansz Focker 121
Jan Toenisz Birck 121
Heijn Tijmansz Perck 121
Tijmon Jacobsz Vlandere 122
Jan Jansz Focker 122
Toenis Crijnen Brouwer 122
Jacob Splijntersz 122
Corn Splijntersz 122
Peter Jacobsz Ruijter 122
Wouter Barende 122
Tijmen Swaninge de Jonge 122
Steven Lamb Roole 123
Jacob Gerbertsz Perck 123
Willem Toenis Ebbesz 123
Corn Tijmensz Perck 123
Lamb Rijcksz de Jonge 123
Ghijs Geijlange van Tienhoove 123
Willem Aertsz 123
Geertjen Aerts 124
Peter Meijnsz 124
Gerrit Elbert Dircksz 124
Willem Jansz Swager ,het weeskint van, 124
Willem Willemsz Vlandere 124
Jan Roole de Oude 124
Tijmen Heijn Jacobsz 124
Aelt Claes Aeltsz 125
Frans Jansz 125
Toenis Petersz 125
Dirck Freecksz 125
Geertjen Gerberts 125
Lamb Heijn Harmansz 126
Peter Claes Gerritsz 126
Corn Willem Goosen 126
Basteaan Claes Gerritsz 126
Rijck Jansz Nagel 126
Jan Gerritsz Perck 126
Lamb Rijcksz de Oude 126
Toenis Dircksz Schijpper 127
Corn Claes Peter Aertsz ,de weeskinderen van, 127
Rijck Aerjansz Bouman 127
Gerrit Rool Petersz 127
Aelt Claes Harmansz 127
Lamb Petersz Veen 127
De Dijakone tot Hilversen, 127
Tijmen Jan Marten ,in de Looserecht, 127
Willem Lamb Nieuhuijse 128
Gerrit Woutersz 128
Corn Heijn Boelhouwer 128
Lamb Willemsz Vlandere 128
Gerbert Jan Rijcksz 128
Jannitjen Crijne 128
Heijn Corn Heijn 129
Peter Elbertsz Bol 129
Willem Jansz Vlandere 129
Corn Jansz Vlandere 129
Jacob Jansz Vlandere 129
Aelt Jansz 129
Ghijsbert Dircksz Ruijter 129
Lubbert Dircksz Ruijter 130
Lubbert Lamb 130
Jan Corn Gerbert Elbertsz 130
Jan Toenisz Schoemaker 130
Heijn Claes Phlijpsz 130
Basteaan Gerritsz Ramaker ,de weed van, 130
Claes Wijgert Jacob Heijn 130
Steven Heijn Veen 130
Willem Basteaansz ,het weeskint van, 131
Jaepjen Gleijne 131
Willem Jansz Deman ,de weed van, 131
Heijn Lamb Willem Claesz 131
Heijn Lamb Willem Claesz ,het weeskint van, 131
Lamb Claes Rijcksz 132
Willem Jansz de Man 132
Gerrit Jansz Deman 132
Elbert Heijn Boelhouwer 132
Corn Adriaensz Wollewever 132
Willem Gerrit Stam 132
Mewijs Tijmen Broere 132
Corn Gerbertsz Jansz Heetvelt 132
Claes Claesz de Jonge 133
Elbert Tijmen Willem Woutersz 133
Jan Claesz Mos 133
Claes Phlijpsz 133
Frans Gerbrantsz van de Dijstel 133
Peter Claes Peter Aertsz 133
Lamb Claes Gerrit Dircksz 133
Toenis Gerbrantsz Ramaker 134
Jacob Isaacksz 134
Toenis Heijn Brasser 134
Dirckje Marten ,tot Naarde, 134
Jaepje Corn Steven 134
Heijn Jansz Vijs 134
Lamb Claesz Groen 134
Elbert Claes Petersz Groen 135
Toenis Claesz Focker 135
Willem Gerbert Roole 135
Peter Jan Meijnsz 135
Toenis Claesz Boelhouwer 135
Joost Jansz de Graaf 135
Reijer Claesz Boelhouwer 135
Willem Jan Rijcksz 135
Lamb Jan Rijck 136
Corn Jansz Cruijff 136
Anx Heijn Focker 136
Willem Heijn Focker 136
Tijmen Jansz Joncker 136
Peter Wijgert Heijn 136
Ghijsbert Jacobsz Ruijter 136
Peter Jansz Snijder 136
Rijck Aertsz Smijt 137
Dirck Wijgert Heijn 137
Mathijs Jansz Hee boere 137
Peter Aert Petersz 137
Willem Corn Brouwer 137
Claes Gerritsz de Wijt 137
Gerbrant Jacobsz Nieuwlant 137
Aerijan Peter Dirck Aerijansz 137
Annitjen Corss 138
Peter Heijn Brasser 138
Lamb Jansz Haen 138
Lamb Tijmansz Perck 138
Peter Toenisz Birck 138
Rool Wijgertsz 138
Claes Woutersz 138
Jan Heijn Jacobsz 139
Claes Elbertsz Boelhouwer 139
Jan Corn Perck de Jonge 139
Tijmen Lubbertsz de Jonge 139
Heijn Roole 139
Jacob Gelmer ,de weeskinderen van, 139
Gerbert Aert Petersz 139
Huijbert Dircksz Donselaer 140
Jan Gerritsz de Jonge 140
Gerbert Gerritsz Hackelaer 140
Meijns Feecken Bolhouwer 140
Peter Feecken Knol 140
Anx Rijcksz Bos 140
Nicolaas Pater ,tot Naarde, 141
Willem Marten Crijne 141
Peter Harmansz Huijsman 141
Gerrit Basteaan Koole Ramaker 141
Jan Elbertsz de Wijt 141
Jan Bijtter ,schout tot Hilversum, 141
Basteaan Claesz Groen 141
Tijmen Basteaansz Koole 141
Wijgert Petersz Schonck 142
Lamb Toenisz Bollebacker 142
Tijmen Corn Perck 142
Tijmen Rijcksz Boelhouwer 142
Willem Petersz Vree ,tot Naarden, 142
Steven Jan Bruijne 142
Willem Claesz Lam 143
Jan Peet de Jonge 143
Rijck Corn Vlandere 143
Jan Elbertsz Vlandere 143
Adreaan Corssen 143
Meester Clement 143
Jacob Willemsz Vlandere de Oude 143
Heijndirckjen Willems Vlandere 144
Corn Jansz Schram 144
Lubbert Dircksz 144
Lamb Toenisz Focker 144
Harman Meewisz 144
Rijck Ebbertsz 144
Geertjen Gerbertsz ,weed van Tijmen Jansz, 144
Ghijs Jansz Deman 145
Willem Jacobsz Cuijper 145
Tijmen Willemsz Corster 145
Lijsbet Gerbrantsz Backer 145
Tijmen Willemsz Vlandere 145
Ghijsbert Willemsz Vlandere 145
Jacob Willemsz Vlandere 145
Heijn Basteaansz Kobbe Ramaker 145
Cees Jacobsz Coene 146
Gerbert Lubbertsz 146
Jan Jacobsz Ruijter 146
Claes Jan Aeltsz 146
Jacob Tol ,tot Naarden, 146
Jacob Jansz Smijt 146
Lijsbet Elberts Focker 146
Jacobus Corn en Gerrit Ploos 147
Anc Tijmen Swaninge 147
Meester Jacob 147
Jan Gerbert Jansz Heetvelt 147
Tijmen Gerbert Jansz Heetvelt 147
Lubbert Boshuijse 147
Heijn Jansz Geelhaar 147
Rijck Jansz Focker 148
Heijn Jacobsz Caeck 148
Corn Ghijsbertsz Boelhouwer 148
Dirck Aerjansz Bije moman 148
Lubbert Dircksz Snijder 148
Willem Claesz Ritsende 148
Gerrit Willemsz Boer 148
Peter Rijcksz Grutter 148
Heijn van Os 149
Jan Claesz Focker 149
Tijmen Heijn Perck 149
Jacob Corn Vlandere 149
Willem Gerritsz Rissen 149
Jan Feecken Bolhouwer 149
Heijn Harmansz van Drist 149
Jan Claesz Schaep 149
Gerbert Corn Swaninge 150
Dirck Jansz Dorrelant 150
Cees Ghijsbertsz Cuijper 150
Peter Tijmensz Ram 150
Claes Corn Perck 150
Toenis Barten Bijl 150
Heijndrickjen Basteaans 150
Claes Aelten van der Heijde 151
Lamb Tijmen Swaninge 151
Crijn Willemsz Brouwer 151
Basteaan Petersz Schonck 151
Gerrit Petersz Schonck 151
Steven Tijmensz de Jonge 151
Jacob Elbertsz Focker 151
Aert Willemsz Bongart 151
Heijn Jansz Joncker 152
Grietien Tijmens Ram 152
Tijmen Harmansz van Driest 152
Corn Willemsz Slijck 152
Peter Jansz Groen 152
Jan Petersz Schonck 152
Ghijsbert Smallenburgh 152
Peter Smallenburgh 152
Jan Smallenburgh 153
Tijmen Smallenburgh 153
Gerbert Smallenburgh 153
Toenis Willemsz Glassemaker 153
Johannes Staats ,tot Amsterdam, 153
Jan Gerbertsz Hackelaer 153
Jan Jansz Peet 153
Claesjen Jans Peet 153
Heijn Aertsz van den Opstal 154
Heijn Dirck Heijn 154
Willem Lubbertsz 154
Rijck Ewoutsz 154
Gerrit Claesz Haan 154
Mathijs Heijndricksz 154
Claes Woutersz de Wijt 154
Jan Dircksz Hagh 155
Jan Teunisz Smit 155
Elbert Lamb Pol 155
Grietijen Gijsberts Ruijter 155
Peter Corn Perck 155
Jan Jansz Perck 155
Corn Petersz Coort 155
Annitjen Rijcks Nagel 155
Elbert Rijcksz Nagel 156
Anna Hooghkamer 156

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl