zaterdag 13 april 2013

Koptienden Hilversum 1701De namen en het folionummer.

(Lamb Claesz??) 112
Jacob Rijcksz 112
Toenis Ghijsbertsz 112
Heijn Heijn Loogen 112
Peter Lubbertsz 112
Tijmen Lubbertsz de Oude 112
Toenis Ebbertsz Lijcht 112
Ghijsbert Wouter Claesz 112
Claes Gerrit Dircksz 112
Wouter Gerritsz 113
Lamb Roolen 113
Claes Harmansz Coester 113
Jan Corn Moolenaer ,van de wint moole tot Hilversum, 113
Dirck Gerrit Dircksz 113
Frans Gerrit Jacobsz 113
Toenis Dirck Toenisz 114
Rijck Lamb Rijcksz 114
Wouter Peter Tijmmerman 114
Peter Jansz Veen 114
Peter Jan Trijne 114
Heijn Louwe de Jonge 114
Elbert Claes Petersz Groen 114
Corn Heijn 115
Claes Phlipsz 115
Corn Willemsz Brouwer 115
Tijmen Swaninge de Oude 115
Bart Jacobsz Kelaf 115
Lamb Jansz Tijman 115
Stoffel Claesz 115
Fijtes Lubbertsz 116
Jan Rijck Ebbesz 116
Ewout Jacobsz 116
Teunis Phlijpsz 116
Jacob Claesz Boer ,tot Blarcom, 116
Jan Swaninge 117
Claes Willem Lammen 117
Rut Corn 117
Dirck Heijn 117
Willem Crijnen 117
De kerck ,tot Hilversum, 117
De Pot ,tot Hilversum, 117
Warft Rijcksz 117
Gerrit Gerrit Corn 118
Heijn Jan Toenisz 118
Jan Petersz Groen 118
Harman Heijn 118
Peter Wijgertsz Schonck 118
Peter Petersz Huijsman 118
Jan Wijgert 119
Lamb Claes Stoffelen 119
Andries Gerritsz 119
Jan Rijck Ghijsbertsz 119
Willem Rijck Ghijsbert 119
Dirck Roole 119
Gerrit Gerrit Gerritsz 119
Lamb Gerbertsz Perck 120
Arijst Gleijne 120
Heijn Jansz Tijmen 120
Willem Jan Toenisz 120
Ebbe Toenis Ebbesz 120
Gerrit Claes Gerrit Dircksz 121
Gerbert Gerritsz 121
Corn Jacobsz Brouwer 121
Elbert Lamb Ceesen 121
Elbert Jansz Focker 121
Jan Toenisz Birck 121
Heijn Tijmansz Perck 121
Tijmon Jacobsz Vlandere 122
Jan Jansz Focker 122
Toenis Crijnen Brouwer 122
Jacob Splijntersz 122
Corn Splijntersz 122
Peter Jacobsz Ruijter 122
Wouter Barende 122
Tijmen Swaninge de Jonge 122
Steven Lamb Roole 123
Jacob Gerbertsz Perck 123
Willem Toenis Ebbesz 123
Corn Tijmensz Perck 123
Lamb Rijcksz de Jonge 123
Ghijs Geijlange van Tienhoove 123
Willem Aertsz 123
Geertjen Aerts 124
Peter Meijnsz 124
Gerrit Elbert Dircksz 124
Willem Jansz Swager ,het weeskint van, 124
Willem Willemsz Vlandere 124
Jan Roole de Oude 124
Tijmen Heijn Jacobsz 124
Aelt Claes Aeltsz 125
Frans Jansz 125
Toenis Petersz 125
Dirck Freecksz 125
Geertjen Gerberts 125
Lamb Heijn Harmansz 126
Peter Claes Gerritsz 126
Corn Willem Goosen 126
Basteaan Claes Gerritsz 126
Rijck Jansz Nagel 126
Jan Gerritsz Perck 126
Lamb Rijcksz de Oude 126
Toenis Dircksz Schijpper 127
Corn Claes Peter Aertsz ,de weeskinderen van, 127
Rijck Aerjansz Bouman 127
Gerrit Rool Petersz 127
Aelt Claes Harmansz 127
Lamb Petersz Veen 127
De Dijakone tot Hilversen, 127
Tijmen Jan Marten ,in de Looserecht, 127
Willem Lamb Nieuhuijse 128
Gerrit Woutersz 128
Corn Heijn Boelhouwer 128
Lamb Willemsz Vlandere 128
Gerbert Jan Rijcksz 128
Jannitjen Crijne 128
Heijn Corn Heijn 129
Peter Elbertsz Bol 129
Willem Jansz Vlandere 129
Corn Jansz Vlandere 129
Jacob Jansz Vlandere 129
Aelt Jansz 129
Ghijsbert Dircksz Ruijter 129
Lubbert Dircksz Ruijter 130
Lubbert Lamb 130
Jan Corn Gerbert Elbertsz 130
Jan Toenisz Schoemaker 130
Heijn Claes Phlijpsz 130
Basteaan Gerritsz Ramaker ,de weed van, 130
Claes Wijgert Jacob Heijn 130
Steven Heijn Veen 130
Willem Basteaansz ,het weeskint van, 131
Jaepjen Gleijne 131
Willem Jansz Deman ,de weed van, 131
Heijn Lamb Willem Claesz 131
Heijn Lamb Willem Claesz ,het weeskint van, 131
Lamb Claes Rijcksz 132
Willem Jansz de Man 132
Gerrit Jansz Deman 132
Elbert Heijn Boelhouwer 132
Corn Adriaensz Wollewever 132
Willem Gerrit Stam 132
Mewijs Tijmen Broere 132
Corn Gerbertsz Jansz Heetvelt 132
Claes Claesz de Jonge 133
Elbert Tijmen Willem Woutersz 133
Jan Claesz Mos 133
Claes Phlijpsz 133
Frans Gerbrantsz van de Dijstel 133
Peter Claes Peter Aertsz 133
Lamb Claes Gerrit Dircksz 133
Toenis Gerbrantsz Ramaker 134
Jacob Isaacksz 134
Toenis Heijn Brasser 134
Dirckje Marten ,tot Naarde, 134
Jaepje Corn Steven 134
Heijn Jansz Vijs 134
Lamb Claesz Groen 134
Elbert Claes Petersz Groen 135
Toenis Claesz Focker 135
Willem Gerbert Roole 135
Peter Jan Meijnsz 135
Toenis Claesz Boelhouwer 135
Joost Jansz de Graaf 135
Reijer Claesz Boelhouwer 135
Willem Jan Rijcksz 135
Lamb Jan Rijck 136
Corn Jansz Cruijff 136
Anx Heijn Focker 136
Willem Heijn Focker 136
Tijmen Jansz Joncker 136
Peter Wijgert Heijn 136
Ghijsbert Jacobsz Ruijter 136
Peter Jansz Snijder 136
Rijck Aertsz Smijt 137
Dirck Wijgert Heijn 137
Mathijs Jansz Hee boere 137
Peter Aert Petersz 137
Willem Corn Brouwer 137
Claes Gerritsz de Wijt 137
Gerbrant Jacobsz Nieuwlant 137
Aerijan Peter Dirck Aerijansz 137
Annitjen Corss 138
Peter Heijn Brasser 138
Lamb Jansz Haen 138
Lamb Tijmansz Perck 138
Peter Toenisz Birck 138
Rool Wijgertsz 138
Claes Woutersz 138
Jan Heijn Jacobsz 139
Claes Elbertsz Boelhouwer 139
Jan Corn Perck de Jonge 139
Tijmen Lubbertsz de Jonge 139
Heijn Roole 139
Jacob Gelmer ,de weeskinderen van, 139
Gerbert Aert Petersz 139
Huijbert Dircksz Donselaer 140
Jan Gerritsz de Jonge 140
Gerbert Gerritsz Hackelaer 140
Meijns Feecken Bolhouwer 140
Peter Feecken Knol 140
Anx Rijcksz Bos 140
Nicolaas Pater ,tot Naarde, 141
Willem Marten Crijne 141
Peter Harmansz Huijsman 141
Gerrit Basteaan Koole Ramaker 141
Jan Elbertsz de Wijt 141
Jan Bijtter ,schout tot Hilversum, 141
Basteaan Claesz Groen 141
Tijmen Basteaansz Koole 141
Wijgert Petersz Schonck 142
Lamb Toenisz Bollebacker 142
Tijmen Corn Perck 142
Tijmen Rijcksz Boelhouwer 142
Willem Petersz Vree ,tot Naarden, 142
Steven Jan Bruijne 142
Willem Claesz Lam 143
Jan Peet de Jonge 143
Rijck Corn Vlandere 143
Jan Elbertsz Vlandere 143
Adreaan Corssen 143
Meester Clement 143
Jacob Willemsz Vlandere de Oude 143
Heijndirckjen Willems Vlandere 144
Corn Jansz Schram 144
Lubbert Dircksz 144
Lamb Toenisz Focker 144
Harman Meewisz 144
Rijck Ebbertsz 144
Geertjen Gerbertsz ,weed van Tijmen Jansz, 144
Ghijs Jansz Deman 145
Willem Jacobsz Cuijper 145
Tijmen Willemsz Corster 145
Lijsbet Gerbrantsz Backer 145
Tijmen Willemsz Vlandere 145
Ghijsbert Willemsz Vlandere 145
Jacob Willemsz Vlandere 145
Heijn Basteaansz Kobbe Ramaker 145
Cees Jacobsz Coene 146
Gerbert Lubbertsz 146
Jan Jacobsz Ruijter 146
Claes Jan Aeltsz 146
Jacob Tol ,tot Naarden, 146
Jacob Jansz Smijt 146
Lijsbet Elberts Focker 146
Jacobus Corn en Gerrit Ploos 147
Anc Tijmen Swaninge 147
Meester Jacob 147
Jan Gerbert Jansz Heetvelt 147
Tijmen Gerbert Jansz Heetvelt 147
Lubbert Boshuijse 147
Heijn Jansz Geelhaar 147
Rijck Jansz Focker 148
Heijn Jacobsz Caeck 148
Corn Ghijsbertsz Boelhouwer 148
Dirck Aerjansz Bije moman 148
Lubbert Dircksz Snijder 148
Willem Claesz Ritsende 148
Gerrit Willemsz Boer 148
Peter Rijcksz Grutter 148
Heijn van Os 149
Jan Claesz Focker 149
Tijmen Heijn Perck 149
Jacob Corn Vlandere 149
Willem Gerritsz Rissen 149
Jan Feecken Bolhouwer 149
Heijn Harmansz van Drist 149
Jan Claesz Schaep 149
Gerbert Corn Swaninge 150
Dirck Jansz Dorrelant 150
Cees Ghijsbertsz Cuijper 150
Peter Tijmensz Ram 150
Claes Corn Perck 150
Toenis Barten Bijl 150
Heijndrickjen Basteaans 150
Claes Aelten van der Heijde 151
Lamb Tijmen Swaninge 151
Crijn Willemsz Brouwer 151
Basteaan Petersz Schonck 151
Gerrit Petersz Schonck 151
Steven Tijmensz de Jonge 151
Jacob Elbertsz Focker 151
Aert Willemsz Bongart 151
Heijn Jansz Joncker 152
Grietien Tijmens Ram 152
Tijmen Harmansz van Driest 152
Corn Willemsz Slijck 152
Peter Jansz Groen 152
Jan Petersz Schonck 152
Ghijsbert Smallenburgh 152
Peter Smallenburgh 152
Jan Smallenburgh 153
Tijmen Smallenburgh 153
Gerbert Smallenburgh 153
Toenis Willemsz Glassemaker 153
Johannes Staats ,tot Amsterdam, 153
Jan Gerbertsz Hackelaer 153
Jan Jansz Peet 153
Claesjen Jans Peet 153
Heijn Aertsz van den Opstal 154
Heijn Dirck Heijn 154
Willem Lubbertsz 154
Rijck Ewoutsz 154
Gerrit Claesz Haan 154
Mathijs Heijndricksz 154
Claes Woutersz de Wijt 154
Jan Dircksz Hagh 155
Jan Teunisz Smit 155
Elbert Lamb Pol 155
Grietijen Gijsberts Ruijter 155
Peter Corn Perck 155
Jan Jansz Perck 155
Corn Petersz Coort 155
Annitjen Rijcks Nagel 155
Elbert Rijcksz Nagel 156
Anna Hooghkamer 156

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Geplaatst door:Lucas de Gooijer

http://www.tussen-vecht-en-eem.jouwpagina.nl 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten